Rezervări la  +40 744 603 706

Utile

Atracții culturale

Vărăritul (sau arderea pietrei de var)este...    Detalii

Atracţii naturale

Platoul Runcuri Este un platou carstic situat...    Detalii

Facilități și agrement

Pe lângă spaţiile de cazare şi...    Detalii

Turism responsabil

Tradiţional Casa Experience promoveazăacele forme de...    Detalii


Facebook:


Membru:Turism responsabil


Tradiţional Casa Experience promovează acele forme de turism care au un impact negativ minim asupra mediului şi asupra comunităţilor locale, maximizând în acelaşi timp impactul pozitiv asupra economiei locale, cu alte cuvinte încercăm să respectăm principiile turismului responsabil.

 

Turismul responsabil nu este o altă formă de turim, ci o abordare diferită a modului de a călători şi petrecere a timpului liber, precum şi o abordare diferită în a oferi servicii turistice.

Turismul responsabil în sensul cel mai pur doreşte să aibă un impact minim asupra mediului şi a culturii locale, şi în acelaşi timp generează venituri, locuri de muncă comunităţii locale şi contribuie la conservarea ecosistemelor locale.

 

Principiile turismului responsabil sunt:

 1. Minimizarea impactulul negativ economic, de mediu şi social al turismului.

 2. Generarea de beneficii economice crescute pentru localnici şi îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii locale şi a conditiilor de munca.

 3. Implicarea localnicilor în deciziile care le afectează viaţa şi dezvoltarea viitoare a zonei.

 4. O contribuţie pozitivă la conservarea patrimoniului natural şi cultural local.

 5. Furnizarea de experienţe mai plăcute turiştilor printr-o mai bună conectare între aceştia şi realităţile locale şi facilitarea înţelegerii de către turişti a problemelor culturale, sociale şi de mediu locale.

 

Ecoturismul

Tradiţional Casa Experience este membră a Asociaţiei de Ecoturism din România şi face eforturi susţinute pentru respectarea principiilor ecoturismului.

Ecoturismul este acea formă de turism în care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale şi care trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

 1. Conservarea şi protejarea naturii

 2. Folosirea resurselor umane locale

 3. Caracter educativ, respect pentru natură – conştientizare pentru turişti şi comunitatea locală

 4. Diminuează impactul negativ asupra mediului natural şi socio-cultural

 

Principiile ecoturismului :

 1. Principiul focalizării pe zone naturale - ecoturismul se axează pe experienţa personală şi directă în natură, se desfăşoară în cadrul naturii şi se bazează pe utilizarea ei.

 2. Principiul interpretării produsului ecoturistic - nivelul şi tipul interpretării se planifică, se proiectează şi se oferă în aşa fel încât să vină în întâmpinarea intereselor, nevoilor şi aşteptărilor clientului, cu includerea unei game largi de posibilităţi de interpretare atât personală cât şi non-personală.

 3. Principiul durabilităţii din perspectiva protejării mediului natural - activităţile de ecoturism şi planificarea lor trebuie să ofere cele mai bune practici de turism şi planificare din punct de vedere al conservării naturii şi dezvoltării durabile.

 4. Principiul contribuţiei la conservare - ecoturismul implică participarea la protejarea ariilor naturale vizitate, oferind modalităţi constructive pentru bunul management al acestora şi conservarea biodiversităţii.

 5. Principiul contribuţiei constructive la dezvoltarea comunităţilor locale -beneficiile ecoturismului trebuie să revină în mare parte comunităţilor locale. Beneficiile locale pot proveni din folosirea ghizilor locali, cumpărarea de bunuri şi servicii locale şi folosirea facilităţilor locale.

 6. Principiul sensibilităţii faţa de cultura şi tradiţiile locale - activităţile de ecoturism trebuie să asigure o reducere a impactului negativ asupra comunităţii locale vizitate şi asupra stilului lor de viaţă.

 7. Principiul gradului de satisfacere a turiştilor - potenţialii ecoturişti din acest domeniu au un nivel ridicat de educaţie şi de aşteptări. Experienţa oferită trebuie să îndeplinească sau chiar să depăşească gradul de aşteptare al turiştilor.

 8. Principiul marketingului corect - Promovarea ecoturismului oferă clienţilor informaţii complete şi responsabile care conduc la creşterea respectului pentru mediul natural şi cultural al zonelor vizitate şi a gradului de satisfacere a turiştilor.